ឆាប្រូខូលី ជាមួយទឹកជ្រលក់ XO
Ingredients
គ្រឿងផ្សំ៖
  • ប្រូខូលីស្រស់ 250ក្រាម
គ្រឿងផ្សំរសជាតិ៖
  • ទឹកជ្រលក់ XO  2ស្លាបព្រាបាយ
  • ទឹកប៉ាវហ៊ឺរ៉ូយាល់ឆេហ្វ 1ស្លាបព្រាបាយ
វិធីធ្វើ៖
  1. ស្រុះប្រូខូលីនឹងទឹកក្តៅ រួចស្រង់ឡើងដាក់ឲ្យស្រស់ទឹក។
  2. ដាក់ខ្ទះចាក់ប្រេងឆា 1ស្លាបព្រាបាយ ឆាប្រូខូលី រួចដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិចូល។ ឆារហូតដល់ ឆ្អិនល្អ រួចទទួលទានជាការស្រេច។
Home | About Royal Chef | Terms of Use | Privacy Policy | How to Purchase | Payment | Contact Us
Copyright Royal Chef 2010-2017 / All Rights Reserved