ឆាផ្សិតទឹកប៉ាវហ៊ឺ
Ingredients
គ្រឿងផ្សំ៖
  • ផ្សិតចំបើង 100g
  • ផ្សិតឡេវ 100g
គ្រឿងផ្សំរសជាតិ៖
  • ទឹកប៉ាវហ៊ឺរ៉ូយ៉ាល់ឆេហ្វ 50g
  • ស្ករស
  • ខ្ញីបន្តិច
  • ស្លឹកខ្ទឹម
វិធីធ្វើ៖
  1. ស្ងោរផ្សិតចំបើង និងផ្សិតឡេវឲ្យឆ្អិនល្មមរយៈពេលប្រហែល 10នាទី រួចស្រង់ទុកឲ្យស្រស់ទឹក។
  2. បំពងខ្ញី និងស្លឹខ្ទឹមក្នុងខ្ទះ ដាក់ផ្សិតទាំងពីរបែបចូល បន្ទាប់មកចាក់ទឹកប៉ាវហ៊ឺ និងស្ករសបន្តិច ចូលឆាដោយប្រើកម្តៅល្មមរហូតដល់ឆ្អិនទទួលទានជាការស្រេច។
Home | About Royal Chef | Terms of Use | Privacy Policy | How to Purchase | Payment | Contact Us
Copyright Royal Chef 2010-2017 / All Rights Reserved