នំផាយក្រូចឆ្មា (Lemon Pie)
Lemon Pie មើលទៅរៀបនៃការធ្វើហាក់ដូចជាសុំាញុំាបន្តិច ចាប់ពីដុតសម្បករហូតដល់ បានជារូបរាងនំដ៏គួរឲ្យចង់ទទួលទាន បែបនេះ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានសាកល្បងធ្វើម្តងលោកអ្នក នឹងទទួល បាននូវចំណាប់អារម្មណ៍ជាក់ជាមិនខាន។
More Details...

បាណាណាភែនខេកខ៍ (Banana Pancake)
ចេក អាចទទួលទានបានទាំងខ្ចី និងទុំ ហើយអាចច្នៃធ្វើជាបង្អែម​បានច្រើនមុខផងដែរ ចំណែក Banana Pancake គឺយើងយកចេកទុំមកចម្អិន​លាយជាមួយម្សៅផ្សេងៗ ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀង នឹងនំខ្មែរដែរ។
More Details...

សម្បកនំផាយ (Pie Crust)
សម្បកនំផាយ យើងអាចយកមកធ្វើជានំដែលមាន​រសជាតិផ្លែឈើបានច្រើនប្រភេទហើយ ក៏អាចយកមកច្នៃជាអាហារបាន​ច្រើនយ៉ាងផងដែរ។
More Details...Home | About Royal Chef | Terms of Use | Privacy Policy | How to Purchase | Payment | Contact Us
Copyright Royal Chef 2010-2017 / All Rights Reserved